Projemize Hoşgeldiniz

Gaziantep Teknoparkı Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi. Referans no: EuropeAid/128720/D/SER/TR.

Sözleşme No.: TR07R1.03-01/001

Temel amacı Gaziantep ilinde girişimciler ve gelişen işletmeleri, AR-GE, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri ortamını destekleyerek geliştirilmiş bölgesel rekabet gücüne katkıda bulunmaktır. Amaç üç bölümden oluşmaktadır; ilk olarak, Araştırmaları ve Teknolojik Gelişim ve İnovasyon Girişimi ve Stratejilerini desteklemek için Gaziantep ilinde ve ilgili NUTS II Bölgesi (TRC1) teknik destek. İkinci olarak, Gaziantep Teknopark ev sahipliğinde KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması. Son olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji için kapasite geliştirme faaliyetleri açısından teknik desteği sağlamak.